Firma Adı
Bize Yazın İletişim
Politikamız

Bericap Kapak San. A.Ş. Olarak Politikamız;

Bericap Kapak San. A.Ş. olarak ambalaj için kapak ve kulp üretiminde sürdürülebilir bir gelecek için kalite, çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini kurmakta, uygulamakta ve sürekli iyileştirmekteyiz.

• Kalite yönetim sistemi çerçevesinde, müşterilerin isteklerine uygun, uluslararası ve yerel mevzuatlara uygun ürünlerin; modern yöntem   ve teknikler kullanarak üretimini sağlamayı,

• 100% gıda güvenliğini ilke edinip, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik tehlikeleri tamamen ortadan kaldırarak sürekli gelişim bilinciyle   son ürünlerin ortaya çıkmasını sağlamayı,

• Ürün kalitesini üretim tamamlandıktan sonra değil üretirken yapmayı, ürün kalitesinin speklere uygun olmadığı yerlerde bunların nedenlerini araştırarak bu   nedenleri ortadan kaldıracak çalışmaları tamamlamayı,

• İşletmenin bugününe ve geleceğine yönelik kültürel, teknolojik, finansal, yönetsel ve bilgi yatırımlarını yaparak sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi, yatırım, tasarım ve   tedarik süreçlerinde kararlarımızı alırken çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği unsurlarını göz önünde bulundurmayı,

• Yaşam döngüsü bakış açısıyla ürün, hizmet ve faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevre boyutlarını sistematik olarak belirlemeyi, değerlendirmeyi, çevresel etkileri   kontrol altına almayı, kirliliği önlemek dahil çevreyi korumayı,

• Kalite, çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği konusunda ilgili yasal düzenlemelere ve uluslararası yönetim sistemi standartlarına uymayı, ilgili tarafların ihtiyaç ve   beklentilerini değerlendirerek uyulması gereken diğer şartları belirlemeyi ve bu şartlara uygunluğu sağlamayı,

• Tüm malzeme, hammadde ve enerji kullanımlarını en az düzeye indirmeyi hedefleyerek, mümkün olduğunca yeniden kullanılabilir, yeniden kazanılabilir kaynak   kullanımını hedeflemeyi,

• Katı, sıvı ve gaz atıkların tekrar kullanımını ve geri dönüşüm imkanlarını araştırarak atıkları uygulanabildiği her durumda ve işletmenin her yerinde asgari düzeye   indirmeyi ve atıksız süreçleri hedeflemeyi,

• Tedarikçi ve taşeronlarımızın yönetim sistemlerimiz doğrultusunda seçim ve performans değerlendirmesini yaparak gelişmelerini sağlamayı,

• Yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamayı,

• İş sağlığı ve güvenliği tehlikelerini ortadan kaldırmayı, bunun mümkün olmadığı durumlarda iş sağlığı ve güvenliği risklerinin azaltılması için gereken önlemleri almayı,

• Çalışanların katılımını sağlamayı ve görüşlerini almayı,

• Kalite, çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği performansını sürekli iyileştirmeyi,

• Kalite, çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği hedefleri belirleyerek, bu hedeflere ulaşılması için faaliyetleri planlamayı, gereken bilgi ve kaynakları sağlamayı, taahhüt ederiz.

Bu politikayı uygulamak ve uygulanmasını sağlamak başta Bericap Kapak San. A.Ş. üst yönetimi olmak üzere, tüm liderlerin ve çalışanların sorumluluğudur.


Bericap Kapak San A.Ş. Olarak Kapsamımız;

ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001 ve BRC Yönetim Sistemleri kapsamında, Gebze’de yer alan fabrikasında yürütülen PE/PP/PC ve EVA içerikli plastik hammaddesiyle enjeksiyon, montaj ve baskı prosesleri ile ambalaj için kapak ve kulp üretimini ve depolama faaliyetlerini kapsamaktadır. Yönetim sistemleri tüm çalışanları, ziyaretçileri ve alt işverenlerin çalışmalarını kapsar.
ISO 45001 kapsamında, ayrıca, AR-GE faaliyetleri, kalite laboratuvarı faaliyetleri, kalıp üretim bakım faaliyetleri ve kırma faaliyeti yer alır. Enerji yönetim sistemleri kapsamında ele alınan enerji türleri elektrik, doğalgaz ve motorindir.
İletişim / Ulaşım
Adres : Beylikbağı mah. Çelikoğlu Cad. No:153 TR-41410 Gebze/Kocaeli
Tel : 0090-262-653 25 - 90 PBX
Fax : 0090-262-653 25 91
Mersis No : 0165028497700010
Web : www.bericap.com.tr
e-mail : info.turkey@bericap.com
Uluçınar V.D. 165 028 4977
Gebze Ticaret Sicil No:1781