Firma Adı
Bize Yazın İletişim
Politikamız

Bericap Kapak San. A.Ş. Olarak Politikamız;

. Toplam Kalite Yönetimi çerçevesinde, Müşterilerin isteklerine uygun, uluslararası ve yerel mevzuatlara uygun ürünlerin; modern yöntem ve teknikler kullanarak kalite ve çevre hedeflerinden taviz vermeden, siparişten planlamaya, lojistikten üretime ve faturalamaya kadar her aşamada ve son üründe 100% gıda güvenliğini ilke edinip, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik tehlikeleri tamamen ortadan kaldırarak, sürekli gelişim bilinciyle ortaya çıkmasını sağlamak üzere organize olmak,

· İşletmenin bugününe ve geleceğine yönelik kültürel, teknolojik, finansal, yönetsel ve bilgi yatırımlarını yaparak sürdürülebilirliğini güçlendirmek, yatırım kararlarımızı alırken çevresel değerleri göz önünde bulundurmak,

· Ürün kalitesini üretim tamamlandıktan sonra değil üretirken yapmak, ürün kalitesinin speklere uygun olmadığı yerlerde bunların nedenlerini araştırarak bu nedenleri ortadan kaldıracak çalışmaları tamamlamak,

· Çevresel Yönetim Sistemi geliştirerek, güncel ve etkin kalmasını sağlamak, tüm faaliyetlerimizin çevresel etkilerini değerlendirmek, çevre etkinliklerimizi sürekli geliştirmeye ve kirliliğin önlenmesi için çalışmalar yapmak,

· Yerel yetkililer, cemiyet ve ortaklarla birlikte sürekli olarak iletişim kurmak, İlgili tüm yasal ve yönetmeliksel standartları karşılamak,

· Tüm malzeme, hammadde ve enerji kullanımlarını en az düzeye indirmeyi hedefleyerek, mümkün olduğunca yeniden kullanılabilir, yeniden kazanılabilir kaynak kullanımını hedeflemek,

· Atıkları uygulanabildiği her durumda ve işletmenin her yerinde asgari düzeye indirmek ve atıksız süreçleri hedeflemek,

· İşimizle ilgili üçüncü şahıslardan – tedarikçi, taşeron ve hizmet veren kuruluşlardan - da sistemimize benzer kalite, gıda güvenliği ve çevresel standartları uygulamalarını beklemek,

· "İş sağlığı ve iş güvenliği" bilinciyle, çalışanlarımızın bireysel sağlıklarını korumak ve geliştirmek, çalışma ortam ve şartlarını en güvenli hale getirmek, iş kazaları ve meslek hastalıklarına neden olabilecek tehlikeleri ve bunlardan meydana gelebilecek riskleri belirlemek ve gerekli tedbirleri almak,

· Müşteri ve çalışan memnuniyetini göz önüne alarak bu kriterlerle ilgili veriler toplanmasını ve analiz edilerek iyileştirmeler yapılmasını sağlamak,

· Bu maddelerde konu edilen kriterler için hedefler koyarak bunlara ne derecede yaklaşılabildiğini analiz ederek nedenlerini ortaya koymak ve sürekli gelişme için gerekli aksiyonları planlamayı ve uygulamayı taahhüt eder.
İletişim / Ulaşım
Adres : Beylikbağı mah. Çelikoğlu Cad. No:153 TR-41410 Gebze/Kocaeli
Tel : 0090-262-653 25 - 90 PBX
Fax : 0090-262-653 25 91
Mersis No : 0165028497700010
Web : www.bericap.com.tr
e-mail : info.turkey@bericap.com
Uluçınar V.D. 165 028 4977
Gebze Ticaret Sicil No:1781